خرید بیزینس

در  این روش متقاضی با خرید سهام یک بیزینس کانادایی می تواند ابتدا ویزای کار و سپس اقامت دائم کانادا را دریافت کند.

  • شرایط مورد نیاز

تمکن مالی کافی برای خرید یک بیزینس و پرداخت حداقل یکسال حقوق کارمندان

خرید حداقل 51 درصد سهام بیزینس کانادایی

  • روش انجام کار

همانطور که در بالا اشاره شد انجام پروسه شامل دو مرحله زیر می باشد.

  1. دریافت ویزای کار کانادا
  2. کسب اقامت دائم پس از یکسال

مرحله اول:

در این مرحله متقاضی پس از خرید 51 درصد از سهام یک بیزینس فعال، اقدام به دریافت گواهی LMIA می نماید (در این روش متقاضی از درج تبلیغات برای پیشنهاد کاری معاف است) و پس از دریافت آن با آماده کردن الباقی مدارک جهت دریافت ویزای کار اقدام می نماید.

مرحله دوم:

پس از اخذ ویزا و حضور در کانادا متقاضی می بایست به مدت حداق یکسال فعالیت مستمر داشته باشد تا بتواند بعنوان یکی از مدیران پس از جمع آوری مدارک لازم از روش تجربه کار کانادایی جهت دریافت اقامت دائم کانادا اقدام نماید.

بسته به قیمت خرید بیزینس و حقوق کارمندان آن متفاوت می باشد.

برای مرحله اول خیر ولی برای دریافت اقامت دائم باید مدرک زبان متناسب ارائه دهد.

خیر، برخلاف اشتباه رایج، خریداران از LMIA معاف نیستند بلکه نیاز به درج تبلیغات ندارند

question