ویزای کار

ویزای کار یا اجازه کار (Work Permit) کشور کانادا مجوزی است تا بتوانید به صورت موقت و قانونی در کانادا مشغول به کار شوید.
  • انواع ویزای کار

1. ویزای Specific-Employer : بر اساس این ویزا مجاز هستید فقط برای یک کارفرما کار کنید ، جهت واجد شرایط این ویزا به پیشنهاد شغلی کارفرمای مورد تایید کانادا و در بیشتر موارد (Labour Market Impact Assessment) LMIA نیاز دارید
2. ویزای Open work permit : با دارا بودن این ویزا اجازه دارید برای هر کارفرمایی به صورت دلخواه کار کنید (بدون نیاز به LMIA) ، این ویزا به افراد زیر تعلق میگیرد:
  • دانشجویان بین المللی پس از اتمام تحصیل
  • همسر دانشجویان بین المللی
  • همسر نیروی کار خارجی
  • پناهندگان
3. ویزای Owner/Operator : این ویزا برای متقاضیانی است که قصد ایجاد کسب و کار خود را در کانادا دارند و به نوعی روشی جهت کارآفرینی کاناداست همانند برنامه های کارآفرینی استان های کانادا. در این روش ویزای کار 12 تا 24 ماهه برای شما صادر خواهد شد تا کسب و کار خود را ایجاد یا خریداری و شخصا آن را مدیریت کنید ، در این روش شما به LMIA نیاز دارید و بیش از 50% مالکیت کسب و کار ایجاد شده یا خریداری شده باید متعلق به شما باشد.
  • LMIA چیست؟

  • چنانچه کارفرمای کانادایی قصد داشته باشد نیروی کار خارجی استخدام کند می بایست ابتدا ثابت کند برای پر کردن موقعیت شغلی مد نظر تلاش لازم را جهت استخدام نیروی داخلی (کانادایی) انجام داده است ، چنانچه نیروی داخلی مد نظر پیدا نشد یا پیش نیازهای لازم را نداشته باشد اجازه دارد نیروی کار خارجی استخدام کند و اینجاست که اداره کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) پرونده شما را بررسی خواهد کرد که آیا شما شرایط و مهارت های لازم را برای دریافت این موقعیت شغلی دارا می باشید یا خیر ، در صورت مثبت بودن نظر ESDC این سازمان LMIA مثبت برای شما صادر خواهد کرد که به این معنی است : شما واجد شرایط دریافت این موقعیت شغلی می باشید.
question