پرستار خانگی

این برنامه مناسب افراد متخصص و نیمه متخصص خارجی می باشد که نیازمند شرایطی مانند تحصیلات، تجربه کاری و مهارت های زبانی نیز می باشد. کارفرمای شما باید ارزیابی تاثیر بازار کاری (LMIA) مثبت و قرارداد کتبی را تهیه نماید.

پس از دو سال کار به عنوان پرستار خانگی در کانادا می توانید از طریق یکی از راه های زیر برای کسب اقامت کانادا به صورت دائم اقدام کنید.

مسیر نگهداری از کودکان: در صورتی که از کودکان پرستاری کرده باشید برای این برنامه مناسب محسوب می شوید، خواه این پرستاری هنگام زندگی شما در خانه ی کارفرما بوده باشد یا خیر.

مسیر پرستاری از افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه ی پزشکی دارند: اگر از سالمندان یا افراد ناتوان یا دارای بیماری های مزمن نگهداری کرده اید واجد شرایط محسوب می شوید. این پرستاری ممکن است در منزل کارفرما و یا مراکز درمانی بوده باشد.

برنامه ی پرستاری در منزل: این برنامه مختص افرادی است که از کودکان، سالمندان و افراد ناتوان فقط در منزل پرستاری کرده اند

پخش ویدیو
0
تعداد تقاضا کننده
0
کیس موفق به مهاجرت
0
کیس در حال انتظار
ما مشاور شما هستیم

جهت بررسی شرایط خود مشخصات خود را از طریق ایمیل ارسال نمایید.

دیدگاه خود را ثبت کنید
5/5
question